Vlasnik i upravitelj ovog mrežnog mjesta jest:
EP1C, d.o.o.
Ribičičeva ulica 33
1000 Ljubljana
Slovenija

Na ovom mrežnom mjestu možete pronaći opće informacije o društvu EP1C d.o.o. i njegovim uslugama.

Uvjeti korištenja internetske stranice

Pristupom i pregledom bilo kojeg dijela internetske stranice društva EP1C d.o.o. prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja. Ako ih ne prihvaćate, molimo vas da ne upotrebljavate našu internetsku stranicu te da je napustite. Budući da može doći do promjena pravnih napomena, preporučujemo da ih povremeno provjerite jer su one pravno obvezujuće.

EP1C d.o.o. nastoji osigurati da su podaci objavljeni na ovom mrežnom mjestu točni i ažurni. Svi podaci isključivo su informativne prirode i nemaju pravne posljedice, osim ako je to izričito navedeno.

Društvo EP1C d.o.o. uređivat će internetsku stranicu s dužnom pažnjom kako bi osiguralo točnost informacija i ažurnost podataka te ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost i cjelovitost. Isto tako ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz postojanja, pristupa, uporabe ili nemogućnosti uporabe mrežnog mjesta. Društvo zadržava pravo da bilo kada i na bilo koji način promijeni sadržaj ovog mrežnog mjesta, bez obzira na razlog i bez prethodne obavijesti.

Autorska prava

Na temelju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah - ZASP), EP1C d.o.o. nositelj je imovinskih prava autora nad autorskim sadržajima u najširem značenju (grafičkim elementima, fotografijama, ilustracijama, odnosno drugim prikazima teksta) objavljenima na internetskoj stranici. To znači da je zabranjeno svako kopiranje, prepisivanje, umnožavanje i bilo kakvo distribuiranje pojedinog dijela ili cjelokupnog sadržaja internetske stranice.

Iznimno je dozvoljena uporaba, odnosno reproduciranje autorskih djela na temelju prava javnosti na informacije, u obrazovne svrhe te za prikaz, sučeljavanje i upućivanje u obliku citata, no pritom je obavezno potrebno navesti izvor i autorstvo djela. Isto tako dozvoljena je uporaba i reproduciranje autorskog djela u ograničenom broju za osobnu, nekomercijalnu uporabu.

Zaštita sigurnosti

Općenito

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i drugim primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, EP1C d.o.o. posebnu pozornost posvećuje zaštiti privatnosti informacija koje dobije od korisnika mrežnog mjesta te ostalih osobnih podataka koje korisnici pružaju društvu EP1C d.o.o.

Vaše podatke obrađujemo s ciljem osiguravanja najboljeg iskustva s našim uslugama, a istovremeno osiguravamo najvišu razinu pažnje na području sigurnosti i diskrecije kod pohrane te obrade vaših osobnih podataka.

Kao korisnik mrežnog mjesta imate pravo zahtijevati:
- pristup svojim osobnim podacima te informacije o tome koje vaše osobne podatke obrađujemo i na koje načine
- ograničavanje ili brisanje svojih osobnih podataka iz naših zbirki
- popravak svojih osobnih podataka u slučaju nepotpunih podataka u našoj zbirci
- prijenos osobnih podataka iz naše zbirke drugom izvršitelju obrade, odnosno voditelju obrade osobnih podataka
- prigovor u slučaju da je obrada namijenjena za izravni marketing, uključujući profiliranje, a naša je dužnost osigurati ostvarivanje tih prava.

Prava se ostvaruju pisanim zahtjevom koji šaljete e-poštom na e-adresu info@agencijaepic.si. Korisnik može danu privolu za obradu osobnih podataka (za jednu ili više određenih svrha) bilo kada trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično povući pisanim zahtjevom. Isto tako na isti način može očitovati svoju volju u vezi s kanalima kojima se odvija obavještavanje. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodila na temelju privole prije njezina povlačenja.

Korisnik ima i pravo uložiti prigovor Povjereniku za informiranje RS ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili na druge načine obrađuju protivno primjenjivim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Podaci koje obrađujemo i svrha obrade

Naše mrežno mjesto možete posjetiti bez navođenja svojih osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo tek tada kada nam ih pošaljete sami, s time da podatke morate navesti samo ako nam se želite obratiti preko internetske stranice, ako se prijavite na mrežne vijesti ili pri ispunjavanju internetskog upitnika.

Osim osobnih podataka koje nam date, informacije prikupljamo i putem kolačića. Te informacije mogu sadržavati: internetsku stranicu preko koje ste se povezali s našim mrežnom mjestom, internetske stranice koje posjećujete s našeg mrežnog mjesta, vrijeme trajanja posjeta našem mrežnom mjestu. Zadnja tri znaka vaše IP adrese odmah anonimiziramo, stoga vas ne možemo identificirati preko IP adrese.

Podatke koje nam posredujete ili koje prikupimo putem kolačića obrađujemo u sljedeće svrhe:
- u statističke svrhe i u svrhe prikupljanja demografskih podataka i interesa o korisnicima našeg mrežnog mjesta, ali samo tako da nije moguće utvrditi identitet korisnika
- za otkrivanje poteškoća s poslužiteljem i uređivanje mrežnog mjesta
- za pripremu ponude i pružanje usluga koje korisnik zatraži preko našeg mrežnog mjesta
- u druge svrhe koje korisnik zatraži ili za njih da privolu, osim ako je drugačije propisano zakonom.

Kolačići

Kolačić je mala datoteka koja se postavlja na vaš uređaj tijekom posjeta mrežnom mjestu, a stranica koja izdaje kolačić je prepoznaje. Kolačići se upotrebljavaju u svrhu poboljšanja rada mrežnog mjesta i korisničkog iskustva tijekom pregleda. Sam kolačić ne sadržava ili ne prikuplja informacije koje bi omogućile identifikaciju pojedinca, a ako korisnici sami daju podatke mrežnom mjestu, na primjer registracijom, oni se mogu povezati s podacima koji su pohranjeni u kolačiću. Ako poslužitelj pročita kolačić zajedno s mrežnim preglednikom, to može poslužiti mrežnom mjestu kao pomoć pri izvođenju usluga koje su prilagođene korisniku. Samo poslužitelj koji je poslao kolačić može pročitati i upotrebljavati taj kolačić.
Neki kolačići koje upotrebljavamo privremeni su, a neki određeno vrijeme ostaju pohranjeni u vašem uređaju i nakon što napustite naše mrežno mjesto.

Privremeni kolačići ili kolačići sesije (session cookies) "žive" od trenutka kada korisnik otvori pretraživač do trenutka kada završi sesiju i zatvori pretraživač. Mrežna ih mjesta upotrebljavaju za pohranjivanje privremenih informacija, primjerice elemenata u kolicima za kupnju, za veću sigurnost u internetskom bankarstvu itd. Budući da se takvi kolačići pohranjuju na kraće vrijeme, njihova invazivnost za privatnost korisnika može biti mala.

Trajni ili pohranjeni kolačići (persistent cookies) ostaju pohranjeni i nakon što korisnik zatvori pretraživač i završi sesiju. Mrežna ih mjesta upotrebljavaju npr. za pohranjivanje podataka o registraciji, postavke jezika stranice itd. te za izradu profila korisnika i analiziranje prometa. Trajni kolačići ostaju u računalu više dana, mjeseci ili čak godina. To su kolačići Google Analytics s pomoću kojih utvrđujemo kako se krećete po našem mrežnom mjestu, koji vas sadržaji zanimaju i koliko je dugo trajao vaš posjet. Na temelju toga možemo uređivati sadržaj mrežnog mjesta te ga prilagođavamo potrebama posjetitelja.

Vlastiti kolačići (1st party cookies) kolačići su s mrežnog mjesta koje korisnik pregledava te mogu biti trajni ili privremeni. Mrežna mjesta te kolačiće upotrebljavaju za pohranu informacija koje će ponovno upotrijebiti kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.

Drugi kolačići (3rd party cookies) dolaze s drugih, partnerskih mrežnih mjesta (koja na primjer prikazuju oglase na izvornoj internetskoj stranici ili mjere promet). Treće strane na taj način mogu prikupljati podatke o korisnicima s različitih mrežnih mjesta i upotrebljavati ih u različite svrhe: od oglašavanja i analitike do poboljšanja svojih proizvoda. Takvi kolačići predstavljaju veće ugrožavanje korisnikove privatnosti.

Većina pretraživača automatski prihvaća uporabu kolačića. Možete bilo kada odbiti uporabu kolačića. Ako želite odbiti kolačiće na svojem uređaju, možete promijeniti postavke pretraživača koji upotrebljavate.

Zašto su kolačići važni?

Kolačići su važni za rad mrežnog mjesta i od ključnog su značaja za osiguravanje internetskih usluga koje su prilagođene korisniku te poboljšavaju njegovo iskustvo. Mrežna mjesta rade optimalno kada su kolačići omogućeni.

Većina mrežnih mjesta upotrebljava kolačiće u različite svrhe:
- za bolje korisničko iskustvo mrežnog mjesta, prikaz sadržaja prilagođava se korisnicima prema prošlim posjetima
- za spremanje odabira kod stvaranja užeg izbora uređaja i ponude te njihove usporedbe
- za pohranu prijavljenih korisnika na dijelovima mrežnog mjesta gdje je potrebna prijava
- za prepoznavanje korisnikovog uređaja (računalo, tablet, mobilni uređaj), što omogućuje prilagođavanje prikaza sadržaja korisnikovom uređaju
- za prikupljanje različitih statistika o navikama mrežnih korisnika
- samo se s njima može pratiti učestalost posjećivanja određenog mrežnog mjesta
- za praćenje posjeta, što omogućuje pronalaženje i uklanjanje pogrešaka, provjeravanje učinkovitosti prikaza sadržaja i prikladnosti oglasa te stalno poboljšavanje mrežnog mjesta
- nužni su za rad određenih usluga (npr. internetske banke, internetske trgovine i drugih oblika e-poslovanja...).

Pohrana osobnih podataka

Podatke pohranjujemo najdulje toliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe radi koje smo ih prikupili ili dalje obradili, odnosno do isteka rokova zastare za ispunjavanje obveza ili zakonski propisanog roka pohrane.

Podatke o naručiteljima nakon završetka pružanja usluga pohranjujemo do potpunog plaćanja usluga, ali najkasnije do isteka roka zastare za svoja potraživanja za izvođenje usluga, osim ako je zakonom određen dulji rok pohrane.

Druge podatke koje dobijemo na temelju vaše privole pohranjujemo tijekom trajanja suradnje i još 2 godine nakon završetka, osim ako zakon određuje dulje vrijeme pohrane. Ako strana koja je dala privolu za obradu osobnih podataka nije stupila u poslovni odnos s nama, njezina privola valjana je 2 godine od njezinog davanja. Kao porezni obveznik, prema zakonu koji uređuje porez na dodanu vrijednost moramo osigurati pohranu računa još 10 godina od kraja godine na koju se računi odnose.

Nakon isteka razdoblja pohrane podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ako zakon za pojedinu vrstu podataka ne određuje drugačije.

Završne odredbe

Ako ovim uvjetima obrade osobnih podataka nisu uređena određena područja, umjesto njih upotrebljava se primjenjivo zakonodavstvo.

Zadržavamo pravo izmjene ovih uvjeta obrade.
Predmetni uvjeti obrade stupaju na snagu i primjenjuju se od 6. 10. 2020.