V Agenciji Epic vam pomagamo oblikovati projekt, ki bo skladen z vašimi razvojnimi načrti in z usmeritvami izbranega razpisa, pripravimo vam tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije.

Za potrebe razpisa vam pripravimo tudi poslovni načrt.