Želja naročnika, trgovca z metrskim blagom, je bila povečanje spletne prodaje.

Zaupal nam je optimizacijo kampanje na iskalniku Google. Kasneje smo vključili še ostale spletne kanale, ki so dvignili prodajo spletne trgovine.

Povečanje spletne prodaje
72,01 %

zvišanje prihodkov.

70,10 %

več unikatnih nakupov.

69,98 %

več transakcij.

Nenehna komunikacija med naročnikom in agencijo, skupno načrtovanje prodajnih akcij in spletnih kampanj, spremljanje konkurence in medsebojno zaupanje so ključni za uspešno sodelovanje.

Googlove raziskave so pokazale, da so naročniki približno dvakrat bolj zadovoljni z oglaševanjem Adwords, če oglaševanje vodi agencija.

Prepustite oglaševanje strokovnjakom, sami pa se posvetite svoji primarni dejavnosti.