Želja naročnika je bila, da na iskalniku predstavimo kar največje število izdelkov spletne trgovine Extremevital.si. V spletni trgovini imajo več kot 20.000 aktivnih izdelkov.

Oglaševanje na iskalniku
2.000 % ROAS

800 % bolj uspešno kot klasični oglasi.

11 % CTR

3 % višji kot klasični oglasi.

0,06€ CPC

30 % nižji kot pri klasičnih oglasih.

S pomočjo oglasov DSA na iskalniku Google zajamemo večino izdelkov iz spletne trgovine. Prednost oglasov DSA je, da sistem »skenira« vsebino podstrani ali rubrik in tako prikaže oglas le za trenutne izdelke v trgovini. S tem se izognemo promociji izdelkov, ki niso več aktualni. S temi oglasi je pri naročniku ROAS odličen, več kot 2.000 %!
Oglaševanje na iskalniku

Ključ do uspeha je zaupanje med naročnikom in agencijo. S sprejemanjem predlogov in testiranjem različnih nastavitev in oglasov nam je skupaj uspelo doseči vrhunske rezultate.

Za vrhunske rezultate je potrebno redno spremljanje in analiziranje poteka oglaševanja, optimiziranje nastavitev in nadziranje porabe naročnikove investicije.