Lastnik in upravljavec tega spletnega mesta je:
EP1C, d.o.o.
Ribičičeva ulica 33
1000 Ljubljana

Na tem spletnem mestu lahko najdete splošne informacije o družbi EP1C, d.o.o. ter njenih storitvah.

Pogoji uporabe spletne strani

Vstop in ogled kateregakoli dela spletne strani družbe EP1C, d.o.o. pomeni, da se strinjate s tukaj navedenimi pogoji uporabe. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da naše spletne strani ne uporabljate ter jo zapustite. Pravna obvestila se lahko spreminjajo, zato vam priporočamo, da jih občasno pregledate, saj so pravno zavezujoča.

EP1C, d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na tem spletnem mestu. Vsi podatki so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen če je to izrecno navedeno.

EP1C, d.o.o. bo urejal spletno stran s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne informacije in ažurne podatke ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Prav tako ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino tega spletnega mesta, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je EP1C, d.o.o., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. Navedeno pomeni, da je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje posameznega dela ali celotne vsebine spletnega mesta.

Izjemoma je dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varovanje zasebnosti

Splošno

EP1C, d.o.o. v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in drugo veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov namenja posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov spletnega mesta, in osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo EP1C, d.o.o.

Vaše podatke obdelujemo z namenom, da vam priskrbimo najboljšo izkušnjo z našimi storitvami, obenem pa zagotavljamo najvišjo stopnjo skrbnosti na področju varnosti in diskretnosti pri shranjevanju ter obdelavi vaših osebnih podatkov.

Kot uporabnik spletnega mesta imate pravico, da zahtevate:
- dostop do vaših osebnih podatkov ter seznanitev s tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšne namene;
- omejitev ali izbris vaših osebnih podatkov iz naših zbirk;
- popravek vaših osebnih podatkov v primeru nepopolnosti v naši zbirki;
- prenos osebnih podatkov iz naše zbirke k drugemu obdelovalcu oziroma upravljavcu osebnih podatkov;
- ugovor v primeru, da je obdelava namenjena neposrednemu trženju, vključno z oblikovanjem profilov, naša dolžnost pa je, da zagotavljamo uresničitev teh pravic.

Pravice uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo posredujete preko elektronske pošte na elektronski naslov info@agencijaepic.si. Uporabnik lahko dano privolitev v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov) s pisno zahtevo kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Prav tako lahko na enak način izrazi svojo voljo glede kanalov, po katerih poteka obveščanje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uporabnik ima tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Podatki, ki jih obdelujemo ter namen obdelave

Naše spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Osebne podatke zbiramo le takrat, ko nam jih pošljete sami, in sicer morate osebne podatke navesti le, če nas želite kontaktirati preko spletne strani, če se prijavite na spletne novice ali ob izpolnjevanju spletnega vprašalnika.

Poleg osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, informacije zbiramo tudi preko piškotkov. Te informacije lahko vsebujejo: spletno stran, prek katere ste se povezali z našim spletnim mestom, spletne strani, ki jih obiskujete z našega spletnega mesta, čas trajanja obiska na našem spletnem mestu. Zadnje tri znake vašega IP-naslova nemudoma anonimiziramo, zato da vas prek IP-naslova ne moremo identificirati.

Podatke, ki nam jih posredujete ali jih zberemo preko piškotkov, obdelujemo za naslednje namene:
- za statistične namene in za namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj o uporabnikih našega spletnega mesta, a le tako, da ni možno ugotoviti identitete uporabnika;
- za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnega mesta;
- za pripravo ponudbe in dobavo storitev, po kateri uporabnik poizveduje preko našega spletnega mesta;
- v druge namene, ki jih zahteva uporabnik oz. se z njimi strinja, razen če je z zakonom predpisano drugače.

Piškotki

Piškotek je manjša datoteka, ki se namesti na vašo napravo med obiskom spletnega mesta in jo stran, ki je piškotek izdala, prepozna. Namen uporabe piškotkov je izboljšati delovanje spletnega mesta in uporabniške izkušnje pri njenem ogledu. Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa spletnemu mestu uporabniki te podatke posredujejo sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Če strežnik prebere piškotek skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.
Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so začasni, nekateri pa ostanejo shranjeni v vaši napravi določeno obdobje, tudi ko naše spletno mesto že zapustite.

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd. Ker so takšni piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni tudi, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let. To so piškotki Google Analytics, s katerimi ugotavljamo, kako se premikate po našem spletnem mestu, katere vsebine vas zanimajo in kako dolgo je trajal vaš obisk. Na podlagi tega lahko urejamo vsebino spletnega mesta in jo prilagajamo potrebam obiskovalcem.

Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene: od oglaševanja, analitike, pa do izboljšave svojih produktov. Takšni piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

Večina brskalnikov samodejno sprejme uporabo piškotkov. Uporabo piškotkov lahko kadarkoli zavrnete. Če želite na svoji napravi piškotke zavrniti, lahko spremenite nastavitve brskalnika, ki ga uporabljate.

Zakaj so piškotki pomembni?

Piškotki so pomembni za delovanje spletnih mest in so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, ki izboljšujejo uporabnikovo izkušnjo. Spletna mesta delujejo optimalno, kadar so piškotki omogočeni.

Piškotke uporablja večina spletnih mest za različne namene:
- za boljšo uporabniško izkušnjo spletnega mesta obiskovalcem prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske;
- za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave; · na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, ohranijo uporabnike prijavljene;
- za prepoznavanje uporabnikove naprave (računalnik, tablica, mobilna naprava), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine uporabnikovi napravi;
- za zbiranje raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika
– saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določenega spletnega mesta;
- za spremljanje obiska, kar omogoča odkrivanje in odpravljanje napak, preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih mest;
- za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja …).

Hramba osebnih podatkov

Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali ali nadalje obdelali oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Podatke o naročnikih po prenehanju storitvenega razmerja hranimo do popolnega plačila storitev, vendar najdlje do poteka zastaralnega roka za svoje terjatve za izvajanje storitev, razen, ko je z zakonom določen daljši rok hrambe.

Druge podatke, ki jih pridobimo na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja sodelovanja  in še 2 leti po prenehanju, razen če zakon določa daljši rok hrambe. Če stranka, ki je dala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopila v poslovno razmerje z nami, njeno soglasje velja 2 leti od njegove podaje. Kot davčni zavezanec po zakonu, ki ureja o davek na dodano vrednost, moramo zagotoviti hrambo računov še 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Končne določbe

Če s temi pogoji obdelave osebnih podatkov določena področja niso urejena, se namesto njih uporablja veljavna zakonodaja.

Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev obdelave.
Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 6.10.2020.